แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Department of Computer Technology.

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ รอบโควตา2565

THE EASIEST WAY

รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ : รับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่3 หรือ เทียบเท่า เเละมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : รับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษา ปีที่6 หรือ เทียบเท่า เเละ มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

ข่าวสาร / บทความ / กิจกรรม

บรรยากาศการเรียนการสอน Onsite สัปดาห์ที่ 14

บรรยากาศการจัดการเรียน การสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในสัปดาห์ที่ 14 โดย จัดการเรียน การสอนเเบบ Onsite... read more

ประกาศเรียน Online-Onsite สัปดาห์ที่ 14-15

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2... read more


หลักสูตร ที่เปิดสอน

study program

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดทำการเรียน การสอน โดยหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Vocational Certificate Technic Computer)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์เเวร์ (High Vocational Certificate Computer Technology)

WHAT WE DO

เกี่ยวกับแผนกวิชา

ข้อมูล กิจกรรม เเละ บริการต่างๆ ของแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

เพิ่มเติม

ประวัติ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เดิม ชื่อแผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดทำการเรียน การสอน โดยหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

เพิ่มเติม

ผลงานของนักเรียน นักศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc viverra erat orci, ac auctor.


ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Teachers)